Välkommen till Värmepump.dk!

Bergvärme, jordvärme, luftvärme, sjövärme… vad de alla har gemensamt är att de kräver en värmepump för att fungera. Det är i själva verket hjärtat i systemet. Men det finns många olika slags värmepumpar, med varierande egenskaper, och även om bergvärme och jordvärme använder samma typ av värmepump så skiljer sig systemen ändå en hel del åt. De har alla olika för- och nackdelar, och det som är bäst för den ena behöver inte vara det för den andra. Därför kan det vara svårt att hitta rätt i värmepumpsdjungeln och det är där Värmepump.dk kommer in i bilden. Det här är helt enkelt sajten där du kan hitta stora mängder information om värmepumpar och värmepumpssystem.

Miljövänlig & billig uppvärmning

Det som värmepumpar har gemensamt är att de är miljövänliga och billiga i drift, vilket är två av huvudskälen till att många vill skaffa sig en. Men då de kostar en del att köpa och installera såå är det ändå många som tvekar. Samtidigt så är det också så att de billigaste alternativen, som en luft/luftvärmepump också är de överlag minst effektiva och därmed inte sänker uppvärmningskostnaderna lika mycket som exempelvis en bergvärmepump. Det är helt enkelt en svår balansgång för många: ett värmepumpssystem som å ena sidan är dyrt att skaffa sig men som å andra sidan sänker uppvärmningskostnaderna rejält? Eller ett som är rätt billigt att köpa, men med högre driftskostnad?

Svårt att välja

Med tanke på alla de variabler som spelar in – storlek på hus, det lokala klimatet, hur ens ekonomi ser ut – så är det klart att det inte är det lättaste att välja. En kortfattad sammanfattning av de olika värmepumpssystemen ser dock ut så här:

 • Bergvärme
  Bergvärme är normalt det dyraste alternativet när det gäller värmepumpar, på grund av den stora kostnad som tillkommer i och med borrhålet. Samtidigt är det normalt också det mest effektiva sett över tid, och ger därför den största besparingen vad gäller uppvärmningskostnaderna.
 • Markvärme
  Markvärme, eller jordvärme som det också kallas, är ofta lika effektivt som bergvärme, samtidigt som det är billigare att installera. Men markvärme kräver dels rätt så stor tomtyta för installationen, och dels så ska jorden helst vara av rätt typ – fuktig och sammanpressad.
 • Sjövärme
  Sjövärme är ett alternativ till berg- och markvärme som är ungefär lika effektivt. Men då det kräver tillgång till sjö eller hav så är det också betydligt mindre vanligt. Om de yttre omständigheterna tillåter så kan det dock vara ett alternativ; men för de flesta kommer berg- eller markvärme att vara att föredra.
 • Luft/vattenvärme
  Luft/vattenvärme är billigare än både markvärme och bergvärme men också mindre effektivt, speciellt när det blir kallt. Det gör att en luft/vattenvärmepump ofta behöver slå över till att använda elvärme, vilket gör att besparingarna inte blir så stora som för berg- eller markvärme.
 • Luft/luftvärme
  Luft/luftvärme är billighetsalternativet, och samtidigt det som är minst effektivt. För att luft/luftvärme ska fungera någorlunda effektivt så krävs en öppen planlösning, samt att bostaden inte är alltför stor. Luft/luftvärme har också samma problem som luft/vattenvärme, att effektiviteten kraftigt minskar under kalla dagar.

Så vad är bäst?

Vilken sorts värmepump som man ska skaffa sig beror på många olika saker, och det är det som vi kommer att skriva närmare om här på Värmepump.dk. Kanske är det bergvärme som kommer att bli bäst för dig, eller är det luft/luftvärme du ska ha? Eller är det till och med så att det inte kommer att löna sig för dig att byta från exempelvis pellets till värmepump? Dessa och många andra frågor kommer vi att göra vårt bästa för att besvara.

Det finns ju en stor mängd olika faktorer som spelar in och avgör vad som kommer att passa just dig, och därför går det inte att ge något rakt och enkelt svar på frågan. I stället kommer vi att erbjuda den information som behövs för att du ska kunna göra ett informerat och korrekt väl.

Välkommen till Värmepump.dk!